PRIVACYVERKLARING

Je privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of anderszins wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bijleszusters draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

We verzamelen o.a. de volgende persoonlijke informatie op vrijwillige basis:

– je naam
– je (zakelijke) e-mailadres
– de reden dat je onze website bezoekt of informatie opvraagt

Daarnaast verzamelen we navigatie informatie. Dit is informatie over je computer of mobiele apparaat en je bezoeken aan deze website, zoals je IP-adres, geografische locatie, browser type, verwijzingsbron, lengte bezoek en bekeken pagina’s.

We verzamelen deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van je behoeftes én je kunnen voorzien van betere service.

Daarnaast helpt het ons als:

– je ons om contact hebt gevraagd;
– we je eens in de zoveel tijd informatieve e-mailberichten willen sturen over onze dienstverlening of daaraan gerelateerde zaken zoals evenementen op het door jou aangeleverde e-mailadres.

Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en je bezoek aan onze webpagina’s, kan Bijleszusters je passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail of internet.

Onze website kan links naar relevante websites bevatten. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites goed hun privacybeleid.

Je hebt het recht, op grond van privacywet- en regelgeving, om de persoonsgegevens die wij van je hebben verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens.

Als je ervan overtuigd bent dat je persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, of je wilt dat we je gegevens verwijderen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur ons een e-mail met je verzoek. We passen de incorrecte gegevens direct aan of verwijderen je gegevens als je dat wilt.

Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Bijleszusters behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring vinden. Deze versie is geldig vanaf 1 december 2018.

De persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Bijleszusters verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. 

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Bijleszusters via info@bijleszusters.nl.